A A A + | -

Articolul 2039. Excluderea sau limitarea răspunderii prin act juridic

(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, răspunderea pentru cauzarea intenţionată a prejudiciului nu poate fi exclusă sau limitată. Dispoziţiile art.1998 alin.(4) rămîn aplicabile.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, răspunderea pentru cauzarea din culpă gravă a prejudiciului nu poate fi exclusă sau limitată în privinţa vătămării integrităţii corporale sau altei vătămări a sănătăţii ori a decesului, precum şi în alte cazuri în care excluderea sau limitarea răspunderii contravine legii sau bunei-credinţe.
(3) Răspunderea apărută în alte cazuri decît cele prevăzute la alin.(1) şi (2) poate fi exclusă sau limitată prin act juridic dacă legea nu prevede altfel.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune