A A A + | -

Articolul 2055. Noţiunea

Fiducia este un raport juridic în care o parte (fiduciar) este obligată să devină titularul unei mase patrimoniale (masă patrimonială fiduciară), să o administreze şi să dispună de ea, în conformitate cu condiţiile care guvernează raportul (condiţii ale fiduciei), în folosul unui beneficiar sau pentru a promova un scop de utilitate publică.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 5 august 2020
Originea reglementării: Art. X. – 1:201 DCFR

Lecție online introductivă privind fiducie

 

 

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune