A A A + | -

Articolul 2058. Persoanele îndreptăţite să ceară executarea obligaţiilor fiduciarului

(1) Beneficiarul are dreptul să ceară executarea obligaţiilor fiduciarului în măsura în care ele se referă la dreptul beneficiarului la beneficiu sau vocaţia la beneficiu.
(2) Pot să ceară executarea obligaţiilor fiduciarului în cazul fiduciei de promovare a utilităţii publice:
a) funcţionarul public sau autoritatea publică competentă conform legii; şi
b) oricare altă persoană care are interes suficient în executarea obligaţiilor.
(3) Fiduciarul poate cere executarea obligaţiilor unui cofiduciar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune