A A A + | -

Articolul 2063. Constituirea ori transmiterea titlului în folosul fiduciarului

(1) Un drept devine drept al fiduciei şi intră în masa patrimonială fiduciară prin constituirea sau, după caz, transmiterea titlului asupra lui în folosul fiduciarului conform formalităţilor de publicitate ori altor formalităţi prevăzute de lege, după natura dreptului.
(2) Persoana care deţine un drept în calitate de fiduciar se consideră dobînditor cu titlu oneros al drepturilor fiduciei chiar dacă fiduciarul este şi beneficiar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune