A A A + | -

Articolul 2064. Adăugările la masa patrimonială fiduciară

(1) După constituirea fiduciei, un drept susceptibil de a face parte din masa patrimonială fiduciară devine parte din ea dacă titlul asupra lui este dobîndit de către fiduciar:
a) prin executarea obligaţiilor fiduciarului;
b) cu titlu de adăugare la masa patrimonială fiduciară sau prin folosinţa masei, inclusiv fructele drepturilor fiduciei şi drepturile care substituie drepturile fiduciei;
c) prin folosinţa informaţiei sau a unei oportunităţi obţinute în calitate de fiduciar dacă folosinţa nu corespunde condiţiilor fiduciei; sau
d) în locul unui drept al fiduciei de care fiduciarul a dispus prin încălcarea condiţiilor fiduciei.
(2) Pe durata fiduciei constituitorul poate adăuga drepturi la masa patrimonială fiduciară cu respectarea dispoziţiilor legale privind constituirea unei asemenea fiducii.
(3) În cazul în care există mai mulţi fiduciari, un drept poate deveni parte din masa patrimonială fiduciară în temeiul prezentului articol fără a fi dobîndit de toţi fiduciarii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune