A A A + | -

Articolul 2065. Excluderea din masa patrimonială fiduciară

(1) Un drept încetează să fie parte din masa patrimonială fiduciară atunci cînd fiduciarul încetează a fi titularul lui.
(2) Cu toate acestea, beneficiarul poate revendica un drept al fiduciei de la dobînditorul care a cunoscut sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască că fiduciarul dispune de dreptul fiduciei contrar condiţiilor fiduciei.
(3) În cazul în care există mai mulţi fiduciari, un drept rămîne parte din masa patrimonială fiduciară atît timp cît el aparţine cel puţin unuia dintre fiduciari în calitate de fiduciar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune