A A A + | -

Articolul 2070. Urmărirea masei patrimoniale fiduciare de către creditorii fiduciei

(1) Creditorul căruia fiduciarul îi datorează o datorie a fiduciei (creditor al fiduciei) asumate de fiduciar în conformitate cu obligaţiile sale de fiduciar îşi poate satisface creanţa din contul:
a) masei patrimoniale fiduciare; şi
b) masei patrimoniale personale a fiduciarului dacă, la momentul asumării datoriei fiduciei, creditorul nu cunoştea şi, în mod rezonabil, nu trebuia să cunoască faptul că fiduciarul acţionează în calitate de fiduciar sau dacă condiţiile fiduciei prevăd obligaţia fiduciarului de a răspunde subsidiar cu masa patrimonială personală pentru o parte sau pentru toate datoriile fiduciei.
(2) Creditorul fiduciei căruia fiduciarul îi datorează o datorie a fiduciei asumată de fiduciar cu încălcarea obligaţiilor sale de fiduciar îşi poate satisface creanţa din contul:
a) masei patrimoniale personale a fiduciarului; şi
b) masei patrimoniale fiduciare dacă, la momentul asumării datoriei, creditorul cunoştea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască faptul că fiduciarul acţionează în calitate de fiduciar. Această regulă nu se aplică dacă creditorul cunoştea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască faptul că datoria fiduciei a fost asumată cu încălcarea obligaţiilor de către fiduciar.
(3) Fiduciarul are drept de rambursare faţă de masa patrimonială fiduciară în privinţa datoriei satisfăcute conform alin.(1) lit.b).
(4) Fiduciarul va restabili masa patrimonială fiduciară în privinţa obligaţiei satisfăcute conform dispoziţiilor alin.(2) lit.b).
(5) Sarcina probei de a demonstra că creditorul fiduciei cunoştea sau trebuia să cunoască o anumită circumstanţă prevăzută de prezentul articol îi revine fiduciarului.
(6) Dispoziţiile prezentului articol nu afectează dreptul creditorului unei părţi la fiducie de a exercita, pe cale oblică, dreptul acelei părţi contra masei patrimoniale fiduciare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune