A A A + | -

Articolul 2073. Dreptul la executarea obligaţiilor debitorului fiduciei

(1) Fiduciarul este titularul creanţelor care sînt drepturi ale fiduciei şi poate cere executarea obligaţiei de la debitorul respectiv (debitor al fiduciei).
(2) Dispoziţiile alin.(1) nu limitează:
a) dreptul beneficiarului de a cere executarea de către fiduciar a obligaţiei de fiduciar de a valorifica creanţa faţă de debitorul fiduciei; sau
b) dispoziţiile de procedură civilă care permit beneficiarului să intervină în procesul judiciar contra debitorului fiduciei intentat de către fiduciar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune