A A A + | -

Articolul 2076. Declaraţia unilaterală de constituire a fiduciei

(1) Fiducia se constituie prin declaraţia unilaterală de constituire a fiduciei (declaraţie de fiducie), întocmită de către constituitor, dacă din ea reiese în chip neîndoielnic că constituitorul va fi unicul fiduciar.
(2) Dispoziţiile art.2075 alin.(2)-(5) se aplică în mod corespunzător declaraţiei de fiducie.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune