A A A + | -

Articolul 2080. Denumirea convenţională a fiduciei

(1) Dacă s-a prevăzut o denumire convenţională a fiduciei, aceasta va fi utilizată într-un mod care să permită o mai bună separare a masei patrimoniale fiduciare şi să poată fi menţionată în actele încheiate de către fiduciar.
(2) Fiduciarul este obligat să nu utilizeze cuvinte sau abrevieri care ar crea confuzia că fiducia este o persoană juridică.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune