A A A + | -

Articolul 2082. Anularea pentru viciu de consimţămînt de către constituitor

Dispoziţiile legale privind nulitatea actelor juridice se aplică fiduciei constituite cu titlu gratuit pe durata vieţii constituitorului cu următoarele adaptări:
1) constituitorul are dreptul de a anula fiducia sau o condiţie a fiduciei dacă fiducia a fost constituită ori condiţia a fost inclusă pe motiv de eroare de fapt sau de drept, indiferent dacă alte părţi ale fiduciei ştiau despre eroare;
2) constituitorul care era dependent de beneficiar sau era partea mai vulnerabilă a raportului de fiducie poate anula fiducia sau condiţia fiduciei în măsura în care ea prevede un beneficiu acelui beneficiar, cu excepţia cazului în care acel beneficiar demonstrează că nu a profitat necuvenit de situaţia constituitorului prin primirea unui beneficiu excesiv sau a unui avantaj extrem de inechitabil;
3) termenul de prescripţie al acţiunii în nulitate relativă nu începe să curgă atît timp cît:
a) nimeni nu a tulburat exercitarea de către constituitor, în calitatea sa de beneficiar, a dreptului său exclusiv de a beneficia de fiducie; sau
b) un beneficiar, altul decît constituitorul, deţine un drept la beneficiu care încă nu este scadent; şi
c) în situaţia prevăzută la lit.a), acceptarea beneficiului nu va fi privită ca o confirmare implicită a condiţiei anulabile a fiduciei.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune