A A A + | -

Articolul 2083. Apărarea fiduciarilor şi a terţilor după anulare

(1) Titlul fiduciarului asupra dreptului fiduciei nu este afectat de anulare.
(2) Cu excepţia cazului în care fiduciarul cunoştea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască temeiul de anulare a fiduciei sau a condiţiei fiduciei:
a) fiduciarul nu este responsabil pentru administrarea sau dispunerea de masa patrimonială fiduciară care a corespuns condiţiilor fiduciei înainte de anulare;
b) fiduciarul poate opune persoanei îndreptăţite la un beneficiu în rezultatul anulării excepţiile pe care fiduciarul le-ar fi putut opune contra beneficiarului care avea dreptul la acel beneficiu înainte de anulare; şi
c) fiduciarul păstrează dreptul de rambursare faţă de masa patrimonială fiduciară care a apărut înainte de anulare.
(3) Anularea fiduciei nu afectează drepturile terţului care înainte de anulare a dobîndit de la beneficiar dreptul la beneficiu sau o garanţie ori un alt drept limitat asupra acelui drept de a beneficia dacă:
a) terţul nu cunoştea şi, în mod rezonabil, nu trebuia să cunoască temeiul anulării fiduciei sau a condiţiei fiduciei; şi
b) terţul a dobîndit dreptul la beneficiu cu titlu oneros.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune