A A A + | -

Articolul 2085. Interpretarea

Dacă sensul unei condiţii a fiduciei nu poate fi determinat pe altă cale, se va da prioritate interpretărilor care:
a) dau efect tuturor cuvintelor şi expresiilor utilizate în întregimea lor;
b) nu permit ca conduita rezonabilă a fiduciarului să fie privită ca o neexecutare;
c) nu permit existenţa unei lacune în stipulaţiile privind dispunerea de masa patrimonială fiduciară sau reduc, pe cît este posibil, această lacună; şi
d) conferă constituitorului dreptul la beneficiu sau la lărgirea acestui drept dacă fiducia este constituită cu titlu gratuit pe durata vieţii constituitorului, iar constituitorul şi-a rezervat un asemenea drept sau se poate interpreta că şi l-a rezervat.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune