A A A + | -

Articolul 2088. Caracterul determinabil al dreptului la beneficiu sau al vocaţiei la beneficiu

(1) Dreptul la beneficiu şi vocaţia la beneficiu sînt valabile doar în măsura în care beneficiul este suficient determinat în condiţiile fiduciei sau este altfel determinabil la momentul în care este scadent ori trebuie acordat.
(2) În cazul în care beneficiul care trebuie acordat nu este determinabil doar pe motiv că terţul nu poate sau nu doreşte să aleagă, fiduciarii pot să facă această alegere dacă condiţiile fiduciei nu prevăd altfel.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune