A A A + | -

Articolul 2089. Discreţia fiduciarului

Dacă legea sau condiţiile fiduciei nu prevăd altfel, fiduciarul:
a) este liber să decidă să-şi exercite sau nu împuternicirile şi discreţiile, cînd să le exercite şi cum să le exercite pentru ca mai bine să execute obligaţiile de fiduciar;
b) nu este obligat să respecte vreo discreţie sau dorinţă a părţilor la fiducie şi a altor persoane;
c) nu este obligat să divulge motivele în exercitarea discreţiei, cu excepţia cazului în care fiducia este pentru promovarea unui scop de utilitate publică.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune