A A A + | -

Articolul 2092. Împuternicirile generale ale fiduciarului

(1) Fiduciarul este titular al drepturilor fiduciei şi le exercită în această calitate.
(2) Fiduciarul este debitorul datoriilor fiduciei şi le execută în această calitate.
(3) Acţionînd ca titular al drepturilor fiduciei şi ca debitor al datoriilor fiduciei, fiduciarul este obligat să respecte limitele împuternicirilor impuse de condiţiile fiduciei şi de lege.
(4) Dispoziţiile art.2093-2099 prevăd împuternicirile fiduciarului în cazuri concrete dacă prin condiţiile fiduciei ele nu au fost limitate sau modificate.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune