A A A + | -

Articolul 2093. Limitele în caz de număr minim de fiduciari

(1) În cazul în care există mai puţini fiduciari decît numărul minim stabilit prin condiţiile fiduciei sau lege, fiduciarii pot exercita doar:
1) dreptul de a desemna fiduciari;
2) dreptul de a cere intervenţia în fiducie a instanţei de judecată;
3) dreptul prevăzut la art.2110; şi
4) oricare alt drept sau împuternicire a fiduciarului în măsura în care această exercitare:
a) este expres prevăzută prin condiţiile fiduciei în această situaţie;
b) este necesară pentru conservarea masei patrimoniale fiduciare, inclusiv de a proteja şi a urmări în justiţie drepturile fiduciare; sau
c) este necesară pentru satisfacerea datoriilor fiduciei care sînt scadente sau sînt pe cale de a deveni scadente.
(2) Dacă fiducia este constituită prin constituirea sau, după caz, transmiterea titlului asupra drepturilor fiduciei către cel puţin doi fiduciari, numărul minim este doi dacă condiţiile fiduciei nu prevăd altfel.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune