A A A + | -

Articolul 2095. Împuternicirea de a transmite titlul persoanei care se obligă să fie fiduciar

(1) Fiduciarul poate transmite drepturile fiduciei persoanei care se obligă să fie fiduciar în raport cu drepturile date şi să dispună de ele conform instrucţiunilor fiduciarului iniţial, iar în lipsa unor asemenea instrucţiuni, să înapoieze, la prima cerere, titlul asupra drepturilor către fiduciarul iniţial.
(2) Dobînditorul trebuie să fie:
a) persoana care îşi asumă asemenea obligaţii în cadrul activităţii sale obişnuite;
b) persoană juridică controlată de fiduciar; sau
c) persoană juridică desemnată printr-o dispoziţie legală ca fiind eligibilă să îndeplinească obligaţiile fiduciei sau care îndeplineşte condiţiile stabilite de acele dispoziţii legale în acest scop.
(3) Dispoziţiile art.2094 alin.(5) şi (6) se aplică în mod corespunzător.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune