A A A + | -

Articolul 2096. Împuternicirea de a preda posesia unui depozitar

(1) Fiduciarul poate transmite bunurile care fac obiectul drepturilor fiduciei şi documentele privitoare la aceste bunuri în posesia unei alte persoane care se obligă să le păstreze şi să le înapoieze fiduciarului la prima cerere.
(2) Dispoziţiile art.2095 alin.(2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune