A A A + | -

Articolul 2097. Împuternicirea de a delega

Fiduciarul poate încredinţa altei persoane executarea oricărei obligaţii de fiduciar şi exercitarea oricăror împuterniciri, inclusiv exercitarea unei discreţii, împuternicirii de a dispune de drepturile fiduciei şi împuternicirii de a delega, dar rămîne responsabil de executare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune