A A A + | -

Articolul 2098. Împuternicirea de a alege investiţiile

În măsura în care este obligat să investească masa patrimonială fiduciară, fiduciarul poate face orice tip de investiţie şi poate determina care este modul concret de a investi ce se potriveşte cel mai bine acelei obligaţii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune