A A A + | -

Articolul 2099. Împuternicirea de a supune conturile fiduciare auditului

Condiţiile fiduciei sau legea pot obliga fiduciarul să supună conturile fiduciei auditului de către un auditor independent şi competent.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune