A A A + | -

Articolul 2101. Nivelul de competenţă şi prudenţă

(1) Fiduciarul este obligat să acţioneze cu competenţa şi prudenţa aşteptată de la o persoană competentă şi atentă care administrează afacerile altuia, ţinînd cont şi de faptul dacă fiduciarul are dreptul la remuneraţie.
(2) Dacă acţionează în exercitarea unei profesii, fiduciarul este obligat să acţioneze cu competenţa şi prudenţa aşteptată de la membrii respectivei profesii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune