A A A + | -

Articolul 2102. Obligaţiile de a separa, de a proteja şi de a asigura

(1) Fiduciarul este obligat să ţină masa patrimonială fiduciară separată de alte mase patrimoniale şi să păstreze în siguranţă drepturile fiduciare, inclusiv bunurile care fac obiectul lor.
(2) În particular, fiduciarul nu poate investi în drepturi asupra bunurilor care sînt expuse unui risc sporit de sustragere, cu excepţia cazului în care dă dovadă de o prudenţă specială pentru păstrarea lor. În cazul în care bunul este un document care cuprinde dreptul la executarea unei prestaţii datorate purtătorului documentului (titlu la purtător), se consideră că fiduciarul a dat dovadă de respectivul nivel de prudenţă dacă documentul este depus la un depozitar spre păstrare conform art.2096.
(3) În măsura în care este posibil şi este potrivit, fiduciarul este obligat să asigure bunul care face obiectul dreptului fiduciei contra riscului pierderii, din contul masei patrimoniale fiduciare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune