A A A + | -

Articolul 2103. Obligaţia de a informa şi de a raporta

(1) Fiduciarul este obligat să informeze beneficiarul care are dreptul la beneficiu despre existenţa fiduciei şi despre dreptul respectivului beneficiar.
(2) Fiduciarul este obligat să depună eforturi rezonabile pentru a informa beneficiarul care are vocaţie despre existenţa fiduciei şi despre vocaţia acelui beneficiar.
(3) La cererea altor părţi ale fiduciei, dar cel puţin o dată pe an, fiduciarul este obligat să ofere o informaţie despre starea şi investiţiile masei patrimoniale fiduciare, datoriile fiduciei şi dispunerile de drepturile fiduciei, precum şi de veniturile obţinute. Orice clauză care exclude obligaţia de a raporta este lovită de nulitate absolută.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune