A A A + | -

Articolul 2104. Obligaţia de a ţine evidenţa fiduciei

Fiduciarul este obligat să ţină evidenţa masei patrimoniale fiduciare (evidenţa fiduciei).

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune