A A A + | -

Articolul 2107. Obligaţia de a nu dobîndi drepturi ale fiduciei sau drepturi ale creditorilor fiduciei

(1) Fiduciarul este obligat să nu cumpere drepturi ale fiduciei sau drepturi ale creditorului fiduciei faţă de masa patrimonială fiduciară.
(2) Contractul de vînzare a dreptului fiduciei încheiat prin neexecutarea acestei obligaţii poate fi anulat de oricare altă parte la fiducie sau oricare persoană îndreptăţită să ceară executarea obligaţiilor de fiduciar.
(3) Dreptul de anulare este suplimentar la oricare mijloc de apărare rezultat din neexecutarea obligaţiilor de fiduciar.
(4) Prezentul articol se aplică în mod corespunzător altor contracte de dobîndire sau valorificare a drepturilor fiduciei sau a unei creanţe a unui creditor al fiduciei.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune