A A A + | -

Articolul 2108. Obligaţia de a nu obţine vreo îmbogăţire nepermisă sau avantaj nepermis

(1) Fiduciarul este obligat să nu folosească masa patrimonială fiduciară sau informaţia ori oportunitatea obţinută în calitate de fiduciar pentru a obţine o îmbogăţire dacă acea folosire nu este permisă prin condiţiile fiduciei.
(2) Fiduciarul nu poate compensa o creanţă faţă de beneficiar pe care o deţine în altă calitatea decît fiduciar cu dreptul la beneficiu al beneficiarului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune