A A A + | -

Articolul 2109. Obligaţiile în raporturile cu cofiduciarii

Fiduciarul este obligat:
1) să coopereze cu cofiduciarii în cadrul executării obligaţiilor de fiduciar; şi
2) să ia măsuri corespunzătoare dacă cunoaşte sau are motiv să suspecteze că:
a) un cofiduciar nu a executat vreo obligaţie de fiduciar ori o asemenea neexecutare se anticipează; şi
b) neexecutarea poate cauza sau a cauzat un prejudiciu masei patrimoniale fiduciare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune