A A A + | -

Articolul 2113. Dreptul de rambursare faţă de beneficiari

(1) În cazul în care dreptul fiduciarului prevăzut la art.2110 depăşeşte masa patrimonială fiduciară, fiduciarul poate să se îndrepte contra beneficiarilor pentru a rambursa depăşirea.
(2) Răspunderea beneficiarului în temeiul alin.(1):
a) este limitată la îmbogăţirea pe care beneficiarul a obţinut-o conform condiţiilor fiduciei; şi
b) se reduce sau se exclude prin invocarea excepţiei de diminuare a îmbogăţirii.
(3) Fiduciarul este decăzut din dreptul de rambursare prevăzut la alin.(1) la expirarea unui termen de 6 luni de la naşterea acestui drept.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune