A A A + | -

Articolul 2116. Executarea silită în natură

(1) Executarea silită în natură a obligaţiei de fiduciar presupune împiedicarea fiduciarului să dispună sau să săvîrşească alte acţiuni cu un drept al fiduciei care nu corespunde condiţiilor fiduciei.
(2) Executarea în natură nu poate fi cerută pe cale silită dacă implică exercitarea de către fiduciar a unei discreţii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

Articolul 1109. Cheltuielile de vînzare a unui bun mobil