A A A + | -

Articolul 2117. Supravegherea judecătorească

(1) La cererea unei părţi a fiduciei sau a persoanei îndreptăţite să ceară executarea silită a obligaţiei de fiduciar, instanţa de judecată poate anula decizia fiduciarilor sau a asistentului fiduciei privind exercitarea ori neexercitarea sau privind modul de exercitare a unei împuterniciri ori discreţii acordate prin condiţiile fiduciei sau lege.
(2) Fostul fiduciar care a fost exclus de către fiduciari sau asistentul fiduciei fără acordul său are dreptul de a sesiza instanţa de judecată pentru anularea acestei decizii.
(3) Instanţa de judecată poate anula o decizie a fiduciarilor sau a asistentului fiduciei care constituie un abuz de împuternicire, care a fost luată cu depăşirea împuternicirilor fiduciarilor sau ale asistentului fiduciei ori care în alt mod încalcă condiţiile fiduciei.
(4) În cazul în care se constată că fiduciarul neîntemeiat refuză sau omite să exercite o împuternicire sau discreţie, instanţa poate autoriza partea fiduciei care a sesizat instanţa să o exercite în limitele stabilite de către instanţa de judecată.
(5) În cadrul oricărei sesizări a instanţei de judecată privitor la fiducie, instanţa va cita toate părţile fiduciei şi va audia părţile care s-au prezentat.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune