A A A + | -

Articolul 2119. Răspunderea fiduciarului de a restabili masa patrimonială fiduciară

(1) Fiduciarul este ţinut să restabilească masa patrimonială fiduciară în măsura prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligaţiei de fiduciar dacă neexecutarea este fără justificare şi rezultă din faptul că nu a exercitat nivelul necesar de competenţă şi prudenţă.
(2) Fiduciarul nu poartă răspundere doar pentru că un cofiduciar, un mandatar sau o altă persoană căreia i s-a încredinţat executarea ori un dobînditor permis al dreptului fiduciei a cauzat un prejudiciu masei patrimoniale fiduciare.
(3) Dispoziţiile alin.(2) nu afectează răspunderea fiduciarului rezultată:
1) în temeiul alin.(1), din cauza neexecutării de către fiduciar însuşi a obligaţiei de fiduciar, în particular:
a) a obligaţiei de a acţiona cu nivelul necesar de competenţă şi prudenţă atunci cînd alege să desemneze sau să angajeze acea persoană şi cînd consimte la condiţiile angajării; sau
b) a obligaţiei de a supraveghea executarea oferită de persoana respectivă şi, dacă o impun circumstanţele, de a lua măsuri pentru protejarea masei patrimoniale fiduciare;
2) din delegarea executării (art. 2097);
3) în temeiul faptei prepusului ori a reprezentantului fiduciarului; sau
4) pentru că fiduciarul a instigat, a ajutat sau a colaborat la neexecutarea săvîrşită de acea persoană.
(4) Dispoziţiile art.19 se aplică în mod corespunzător la determinarea mărimii obligaţiei de restabilire.
(5) Următoarele drepturi ale fiduciarului sînt suspendate atît timp cît fiduciarul nu a restabilit integral masa patrimonială fiduciară:
a) dreptul de rambursare din masa patrimonială fiduciară; şi
b) dreptul la beneficiu pe care fiduciarul l-ar avea în calitate de beneficiar.
(6) Dispoziţiile prezentului articol se aplică dacă prin condiţiile fiduciei nu s-a stabilit altfel.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune