A A A + | -

Articolul 2121. Predarea îmbogăţirii nepermise

În cazul în care fiduciarul obţine o îmbogăţire ca urmare a neexecutării obligaţiei prevăzute la art.2108 şi acea îmbogăţire nu a intrat în masa patrimonială fiduciară în temeiul art.2064, fiduciarul este obligat să adauge îmbogăţirea la masa patrimonială fiduciară sau, dacă nu este posibil, să adauge valoarea ei monetară.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune