A A A + | -

Articolul 2127. Împuternicirea de a schimba fiduciarii

(1) După constituirea fiduciei, o persoană poate fi desemnată în calitate de fiduciar, iar un fiduciar poate renunţa sau poate fi exclus:
a) în temeiul unei împuterniciri a unei părţi la fiducie acordate prin condiţiile fiduciei sau lege;
b) prin hotărîre judecătorească în temeiurile prevăzute de lege.
(2) Exercitarea unei împuterniciri în sensul alin.(1) lit.a) produce efecte doar dacă are formă scrisă. Aceeaşi regulă se aplică şi instrucţiunii obligatorii date fiduciarilor de către o parte a fiduciei privind exercitarea acestei împuterniciri.
(3) Exercitarea împuternicirii acordate prin condiţiile fiduciei de către persoana care nu este, la acel moment, fiduciar produce efecte juridice doar din momentul în care fiduciarii curenţi sînt notificaţi despre exercitare.
(4) Renunţarea sau excluderea unui fiduciar unic produce efecte juridice doar dacă la acelaşi moment este desemnat un nou fiduciar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune