A A A + | -

Articolul 2128. Împuternicirea fiduciarilor de schimbare a fiduciarilor

(1) Împuternicirea acordată fiduciarilor prin lege se poate exercita doar:
a) prin decizie unanimă; şi
b) dacă la acel moment asistentul fiduciei nu are o împuternicire corespunzătoare ori dacă asistentul fiduciei nu poate sau nu exercită respectiva împuternicire într-un termen rezonabil după cererea în acest sens din partea fiduciarilor.
(2) În condiţiile alin.(1), fiduciarii sînt obligaţi să-şi exercite împuternicirile în temeiul legii, cu respectarea instrucţiunii comune date de beneficiari dacă beneficiarii deţin dreptul la rezoluţiune în comun a fiduciei în privinţa întregii mase patrimoniale fiduciare.
(3) Condiţiile fiduciei pot modifica sau exclude împuternicirea de schimbare acordată fiduciarilor în temeiul legii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune