A A A + | -

Articolul 2129. Limitele generale privind desemnarea

(1) Desemnarea unei persoane în calitate de fiduciar nu produce efecte dacă:
a) este vădit că cofiduciarii ar avea împuternicirea de a exclude acea persoană, dacă ar fi fost desemnată, pe motivul că persoana respectivă nu poate acţiona, refuză să acţioneze sau nu este potrivită;
b) persoana desemnată nu acceptă să acţioneze în calitate de fiduciar; sau
c) desemnarea depăşeşte numărul maxim de fiduciari prevăzut de condiţiile fiduciei.
(2) Stipulaţia din condiţiile fiduciei că va fi un singur fiduciar se consideră a fi o limită de maxim doi fiduciari.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune