A A A + | -

Articolul 2130. Desemnarea de către asistentul fiduciei sau fiduciari

(1) Fiduciarii pot desemna unul sau mai mulţi fiduciari suplimentari.
(2) Fiduciarii curenţi pot desemna un fiduciar care va înlocui persoana care a încetat să fie fiduciar.
(3) Dacă condiţiile fiduciei nu prevăd altfel, desemnarea de către asistentul fiduciei a propriei sale persoane nu produce efecte.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune