A A A + | -

Articolul 2132. Renunţarea cu consimţămîntul asistentului fiduciei sau al cofiduciarilor

(1) Fiduciarul poate renunţa la calitatea sa doar cu consimţămîntul asistentului fiduciei sau al cofiduciarilor dacă, după renunţare, vor rămîne cel puţin doi fiduciari curenţi sau un fiduciar special.
(2) Asistentul fiduciei care poate desemna un nou fiduciar în caz de renunţare a fiduciarului îşi poate da consimţămîntul la renunţare.
(3) Asistentul fiduciei poate da consimţămîntul la o renunţare fără consimţămîntul fiduciarilor curenţi doar dacă la acel moment se desemnează un nou fiduciar.
(4) Fiduciarii curenţi îşi pot da consimţămîntul la o renunţare.
(5) Renunţarea produce efecte din momentul transmiterii masei patrimoniale fiduciare către noul fiduciar şi al radierii calităţii de titular al masei din toate registrele de publicitate.
(6) Se consideră fiduciari speciali:
a) funcţionarul public sau autoritatea publică care are atribuţia de a acţiona în calitate de fiduciar; şi
b) orice persoană juridică specificată ca atare într-o dispoziţie legală sau care satisface condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în acest scop.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune