A A A + | -

Articolul 2134. Excluderea de către cofiduciari sau de asistentul fiduciei

(1) În cazul în care instanţa de judecată ar putea exclude un fiduciar pe motiv că nu poate acţiona, refuză să acţioneze sau nu este potrivit pentru îndeplinirea funcţiei, cofiduciarii curenţi sau asistentul fiduciei pot exclude acel fiduciar.
(2) Excluderea unui fiduciar de către cofiduciari sau de asistentul fiduciei produce efecte doar după notificarea fiduciarului despre excluderea sa.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune