A A A + | -

Articolul 2136. Efectul asupra obligaţiilor şi drepturilor fiduciarilor

(1) Persoana care este desemnată în calitate de fiduciar devine obligată prin fiducie şi dobîndeşte drepturile şi împuternicirile corespunzătoare. În condiţiile prezentului articol, fiduciarul care renunţă sau este exclus este eliberat de fiducie şi pierde drepturile şi împuternicirile corespunzătoare.
(2) Obligaţia de a coopera cu cofiduciarii se stinge doar la expirarea unui termen rezonabil după renunţare sau excludere.
(3) Dreptul de rambursare al fostului fiduciar faţă de masa patrimonială fiduciară se păstrează sub forma unui drept contra fiduciarilor curenţi. Dreptul de rambursare, despăgubire sau remuneraţie de către beneficiar rămîne neafectat.
(4) Fostul fiduciar rămîne ţinut de:
a) obligaţia prevăzută la art.2108;
b) datoriile fiduciei, însă numai faţă de creditorii pe care fiduciarul nu i-a informat, înainte de asumarea datoriei fiduciei, că acţionează în calitate de fiduciar; şi
c) obligaţiile rezultate din neexecutarea obligaţiilor de fiduciar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune