A A A + | -

Articolul 2140. Efectul decesului sau al lichidării asistentului fiduciar

Împuternicirea asistentului fiduciei se stinge atunci cînd acesta decedează sau este lichidat, însă condiţiile fiduciei pot permite exercitarea împuternicirii prin testament.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune