A A A + | -

Articolul 2141. Temeiurile de stingere

(1) Fiducia se stinge în privinţa întregii mase patrimoniale fiduciare sau a unei părţi din ea:
a) prin rezoluţiune de către constituitor sau beneficiari în temeiul unui drept prevăzut de condiţiile fiduciei;
b) prin rezoluţiune de către constituitor în temeiul art.2144;
c) prin rezoluţiune de către beneficiar în temeiul art.2145;
d) prin rezoluţiune de către fiduciar în temeiul art.2149;
e) prin confuziunea drepturilor şi a obligaţiilor în temeiul art.2150.
(2) Fiducia se stinge de asemenea în temeiul expirării termenului fiduciei ori al îndeplinirii condiţiei extinctive.
(3) Fiduciarul trebuie să informeze celelalte părţi ale fiduciei despre intervenirea stingerii fiduciei.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune