A A A + | -

Articolul 2142. Pierderea sau epuizarea masei patrimoniale fiduciare

(1) Fiducia se stinge atunci cînd fiduciarul nu mai deţine niciun drept al fiduciei şi nici nu se aşteaptă să dobîndească asemenea drepturi.
(2) Cu toate acestea, fiducia subzistă atît timp cît fiduciarul este ţinut să restabilească masa patrimonială fiduciară ca urmare a neexecutării obligaţiilor de fiduciar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune