A A A + | -

Articolul 2144. Dreptul constituitorului la rezoluţiunea fiduciei cu titlu gratuit

(1) Cu excepţiile prevăzute la alin.(2) şi (3), dacă condiţiile fiduciei nu prevăd altfel, constituitorul nu are dreptul la rezoluţiunea fiduciei sau a unei clauze din condiţiile fiduciei doar pentru că fiducia s-a constituit cu titlu gratuit, indiferent dacă:
a) fiducia s-a constituit fără ca titlul asupra drepturilor să fie transmis de către constituitor;
b) constituitorul şi-a rezervat dreptul la beneficiu pe durata vieţii sale.
(2) Constituitorul are dreptul la rezoluţiunea fiduciei cu titlu gratuit sau a unei clauze din condiţiile fiduciei care este constituită în beneficiul unei persoane care încă nu există.
(3) Constituitorul are dreptul la rezoluţiunea fiduciei cu titlu gratuit în beneficiul unei alte persoane în aceleaşi condiţii în care ar fi putut revoca o donaţie făcută acelui beneficiar dacă beneficiul s-ar fi acordat prin donaţie.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune