A A A + | -

Articolul 2146. Beneficiul exclusiv

(1) Masa patrimonială fiduciară sau o parte din ea se consideră în beneficiul exclusiv al unui beneficiar dacă întregul capital şi toate veniturile viitoare generate de acel capital pot face obiectul dispunerilor, conform condiţiilor fiduciei, doar în beneficiul acelui beneficiar sau al patrimoniului său.
(2) În sensul alin.(1), posibilitatea că beneficiarul ar putea sau nu ar putea să exercite un drept care îi va limita beneficiul nu se ia în considerare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune