A A A + | -

Articolul 2148. Dreptul de retenţie al fiduciarului

(1) Fiduciarul are drept de retenţie în privinţa acelei părţi din masa patrimonială care urmează a fi transmisă, în măsura în care este necesar pentru a satisface:
a) datoriile fiduciei;
b) pretenţiile acumulate ale fiduciarului faţă de masa patrimonială; şi
c) cheltuielile aferente transferului şi divizării sau vînzării dreptului, în măsura în care aceste datorii, drepturi sau costuri sînt alocate părţii din masa patrimonială fiduciară care urmează a fi transmisă.
(2) Dreptul de retenţie se stinge dacă persoana care exercită dreptul la rezoluţiune plăteşte compensaţie pentru datoriile, drepturile şi costurile alocate părţii din masa patrimonială care urmează a fi transmisă.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune