A A A + | -

Articolul 2149. Rezoluţiunea de către fiduciar

(1) În cazul în care beneficiarul are dreptul la rezoluţiunea fiduciei în temeiul art.2145 alin.(1), fiduciarul îi poate cere, prin notificare, să-şi exercite dreptul respectiv într-un termen rezonabil stabilit prin notificare. Dacă beneficiarul nu respectă termenul indicat, fiduciarul are dreptul la rezoluţiunea fiduciei prin transmiterea către beneficiar. Beneficiarul este obligat să accepte transmiterea.
(2) Beneficiarul, de asemenea, are dreptul la rezoluţiunea fiduciei prin plata sumei de bani sau prin transmiterea titlului asupra altor bunuri care fac obiectul drepturilor din masa patrimonială fiduciară către instanţa de judecată, în cazul în care este prevăzut expres de lege.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune