A A A + | -

Articolul 2151. Insolvabilitatea fiduciarului

Fiducia şi masa patrimonială fiduciară nu sînt afectate de insolvabilitatea fiduciarului în privinţa masei patrimoniale personale a fiduciarului sau în privinţa unei alte mase patrimoniale fiduciare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

Articolul 1109. Cheltuielile de vînzare a unui bun mobil