A A A + | -

Articolul 2152. Modificarea de către constituitor sau beneficiar

(1) Condiţiile fiduciei pot fi modificate de către constituitor sau beneficiar în temeiul:
a) dreptului oferit de condiţiile fiduciei;
b) dreptului prevăzut la alin.(2).
(2) Constituitorul sau beneficiarul care are dreptul la rezoluţiunea fiduciei are un drept corespunzător de a modifica condiţiile fiduciei în măsura în care ele se referă la masa patrimonială sau partea din ea în privinţa căreia fiducia ar putea fi rezolvită.
(3) Pentru exercitarea de către mai mulţi beneficiari a unui drept comun de a modifica condiţiile fiduciei este necesar acordul lor în acest sens.
(4) Modificarea care urmează să producă efecte la decesul persoanei care exercită dreptul de modificare produce efecte doar dacă ea se face printr-o dispoziţie testamentară.
(5) Modificarea produce efecte doar din momentul cînd notificarea scrisă este transmisă fiduciarilor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune